fbpx

Aktualizacje na temat Tygodnia Laudato Si’

Aktualizacje na temat Tygodnia Laudato Si’

Premiera Tygodnia Laudato Si’

Premiera Tygodnia Laudato Si’

Wspólnoty katolickie na całym świecie podejmują konkretne kroki w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, modląc się do Stwórcy i zachęcając do rozwoju moralnej polityki środowiskowej.